18 karaats Goud

Veel duurdere Nederlandse sieraden zijn gemaakt van 18 karaats goud en te herkennen aan het keurmerk 750.

Ook is veel goud uit het buitenland ook vaak 18 karaat dit is te herkennen aan een donkere goudkleur.

18 Karaat goud betekent 750/1000 goud en 250/1000 toegevoegde metalen. De toevoeging van de andere metalen zorgt ervoor dat het goud de eigenschappen krijgt die nodig zijn voor het te vervaardigen object. De kleur, de hardheid, de taaiheid/kneedbaarheid van de goudlegering die uiteindelijk voor een juweel gebruikt gaat worden wordt bepaald door de toegevoegde materialen.

Witgoud

Een voorbeeld is het verschil tussen 18 karaat geelgoud en 18 karaat witgoud. Beide metalen zijn voor 750/1000e opgebouwd uit puur goud (1000/1000=24 karaat). Maar bij geelgoud is meer koper toegevoegd en bij het witgoud paladium of koper, nikkel en zink. Door die toevoeging ook is witgoud altijd een beetje duurder.

srcset=https://goudprijsengoudverkoop.files.wordpress.com/2010/11/18-karaat.jpg

Veel mensen leveren hun oude gouden sieraden in voor geld of voor andere sieraden en willen graag weten wat hun goud waard is.

18 karaats goud bevat 75 % goud

Let op veel goudverkoper bieden een hoog bedrag per gram, dit bedrag is voor fijngoud aangezien 18 karaats goud 75 % goud bevat berekend u de goudkoers als volgt ( voorbeeld ) : Goudkoers € 20,000 ( per kilo) : 1000 gram = 1 gram goud = 20 euro. Stel voor u heeft 25 gram 18 karaats goud u berekening is als volgt 25 gram x 0,750 = 18,75 gram fijngoud x de goudprijs per gram zo berekend u uw goudwaarde.

Natuurlijk zal ook een goudinkoper hieraan moeten verdienen daarom zal er altijd een redelijk bod per gram zijn naar het aantal grammen wat u inlevert meestal is dit tot 100 gram 5 of 7 euro in mindering op de gramsprijs van het voorbeeld 14,62 x 15 euro ( 15 euro fijn goud 24 karaats prijs) ( Goudprijs per gram – 5 euro) ( redelijk marge voor de inkoper )

De goudinkoper heeft natuurlijk een winstmarge, onkosten, huisvestingkosten, personeelskosten, reclame kosten, smeltkosten en smeltverlies ( dit zijn de veertjes, speltjes, en kleine steentje die aan uw sieraden zitten die niet van goud zijn )

Actuele Goudprijs in Euro per kilogram ( 1000 gram)


[Most

Uw goudverkopen kunt u beste doen bij een Goudwisselkantoor in uw regio, al het goud word daar getest op echtheidskenmerken waar u bij bent en de verschillende karaten worden dan gelijk uitgezocht.

width=300

Meer informatie over het verkopen van uw goud vindt u op www.goudwisselkantoor.nl

Write us

Find us at the office

Blotner- Kwas street no. 55, 39246 Canberra, Australia

Give us a ring

Dymon Rothfuss
+78 715 483 676
Mon - Fri, 10:00-22:00

Write us