ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 676,100 1,879,412.00 2.57 %
AAV-R 672,500 1,858,616.00 2.56 %
ACE 349,400 1,474,468.00 0.20 %
ACE-R 1,197,600 5,053,872.00 0.70 %
ADVANC 840,500 156,599,150.00 4.68 %
ADVANC-R 256,800 48,057,600.00 1.43 %
AEONTS 7,200 1,423,300.00 1.49 %
AEONTS-R 31,200 6,170,800.00 6.47 %
AH 159,200 3,598,790.00 5.66 %
AIE 767,200 1,173,874.00 0.71 %
AJ 14,100 279,670.00 0.37 %
AKR 265,300 273,259.00 1.34 %
AMANAH 5,900 33,545.00 0.04 %
AMATA 348,700 6,566,760.00 2.93 %
AMATA-R 452,000 8,519,670.00 3.80 %
ANAN 78,800 140,956.00 1.36 %
ANAN-R 15,600 27,924.00 0.27 %
AOT 4,279,700 271,846,450.00 15.77 %
AOT-R 2,604,500 165,232,750.00 9.60 %
AP 1,185,700 9,873,235.00 5.57 %
AP-R 352,400 2,942,540.00 1.66 %
ASIAN 139,200 2,407,770.00 2.03 %
ASK 1,000 38,500.00 0.23 %
ASP 1,708,100 5,985,648.00 13.98 %
AU 16,900 185,900.00 1.36 %
AUCT 59,800 581,415.00 0.97 %
AWC 1,702,300 7,477,540.00 1.13 %
AWC-R 5,070,300 22,237,442.00 3.36 %
BA 50,000 632,510.00 0.43 %
BA-R 344,000 4,338,240.00 2.98 %
BAFS 101,000 2,783,000.00 1.20 %
BAFS-R 44,400 1,207,950.00 0.53 %
BAM 1,159,300 21,454,320.00 6.78 %
BAM-R 745,500 13,835,380.00 4.36 %
BANPU 3,971,900 43,871,460.00 3.83 %
BAY 44,400 1,409,700.00 1.77 %
BBL 1,261,900 147,538,400.00 2.08 %
BCH 1,680,400 37,699,870.00 6.16 %
BCH-R 3,803,900 85,372,950.00 13.95 %
BCP 152,000 4,104,300.00 2.85 %
BCP-R 44,100 1,190,700.00 0.83 %
BCPG 708,400 10,518,580.00 2.62 %
BCPG-R 853,400 12,630,320.00 3.15 %
BDMS 2,444,000 57,343,830.00 5.65 %
BDMS-R 2,093,600 49,079,360.00 4.84 %
BEC 21,800 286,480.00 0.21 %
BEC-R 50,000 655,000.00 0.49 %
BEM 3,887,700 33,462,265.00 9.50 %
BEM-R 4,125,000 35,499,920.00 10.08 %
BGC 14,900 166,880.00 0.28 %
BGRIM 980,700 44,585,275.00 2.83 %
BGRIM-R 2,149,000 98,083,275.00 6.21 %
BH 73,000 9,710,700.00 2.85 %
BH-R 62,700 8,347,000.00 2.45 %
BJC 567,300 20,482,000.00 9.84 %
BJC-R 189,800 6,863,250.00 3.29 %
BKI 5,700 1,544,700.00 43.18 %
BLA 139,300 3,845,050.00 3.95 %
BLA-R 65,900 1,822,225.00 1.87 %
BLAND 744,600 804,168.00 4.10 %
BLAND-R 200 216.00 0.00 %
BOL 36,700 359,660.00 15.98 %
BPP 394,500 7,581,640.00 2.96 %
BPP-R 581,600 11,190,780.00 4.37 %
BTS 6,532,500 61,520,410.00 10.27 %
BTS-R 5,787,300 54,511,265.00 9.10 %
CBG 527,900 73,871,150.00 7.08 %
CBG-R 816,400 114,185,200.00 10.94 %
CENTEL 600,100 20,046,600.00 12.68 %
CENTEL-R 461,200 15,310,475.00 9.75 %
CGD 1,468,200 719,418.00 1.77 %
CHAYO 13,000 167,700.00 0.35 %
CHG 3,891,500 14,469,746.00 5.06 %
CHG-R 8,764,800 32,751,724.00 11.40 %
CIMBT 4,700 3,807.00 0.14 %
CK 60,500 1,197,900.00 0.90 %
CK-R 562,500 11,123,450.00 8.32 %
CKP 2,128,900 12,039,395.00 4.71 %
CKP-R 625,300 3,542,900.00 1.38 %
COM7 95,600 6,722,500.00 0.96 %
COM7-R 715,400 50,232,250.00 7.20 %
CPALL 5,215,700 335,328,750.00 11.06 %
CPALL-R 6,113,700 393,756,325.00 12.97 %
CPF 480,200 12,951,975.00 1.91 %
CPF-R 454,400 12,244,150.00 1.80 %
CPN 918,000 49,260,025.00 3.53 %
CPN-R 3,261,100 174,803,875.00 12.55 %
CRC 152,800 5,257,125.00 1.85 %
CRC-R 421,200 14,454,925.00 5.11 %
DCC 420,000 1,276,800.00 2.36 %
DCC-R 155,900 473,936.00 0.88 %
DDD 41,000 759,950.00 1.24 %
DELTA 4,200 2,423,800.00 0.21 %
DELTA-R 125,100 72,786,800.00 6.15 %
DEMCO 185,200 958,805.00 11.16 %
DEMCO-R 100 520.00 0.01 %
DMT 32,600 427,060.00 2.87 %
DOD 81,600 987,570.00 3.09 %
DOHOME 773,700 19,555,175.00 15.32 %
DOHOME-R 16,600 419,225.00 0.33 %
DRT 20,700 150,765.00 2.79 %
DTAC 820,200 30,034,450.00 3.80 %
DTAC-R 233,000 8,553,000.00 1.08 %
E1VFVN3001 488,900 17,111,500.00 10.70 %
EA 513,300 33,710,900.00 1.56 %
EA-R 1,686,400 110,878,350.00 5.13 %
EASTW 108,600 1,099,030.00 3.79 %
EGATIF 274,600 3,350,120.00 5.77 %
EGCO 89,000 16,123,450.00 3.55 %
EGCO-R 111,300 20,156,450.00 4.44 %
EP 40,700 244,060.00 0.91 %
EPG 479,200 6,045,390.00 4.97 %
EPG-R 664,400 8,339,560.00 6.88 %
ERW 496,100 1,505,294.00 9.69 %
ESSO 1,022,200 8,147,450.00 13.26 %
ESSO-R 109,800 872,910.00 1.42 %
ETC 237,200 653,510.00 1.35 %
FORTH 100 1,500.00 0.00 %
FSMART 29,000 308,360.00 1.59 %
GFPT 186,300 2,283,690.00 3.34 %
GFPT-R 153,400 1,876,200.00 2.75 %
GLOBAL 2,286,300 49,680,120.00 8.50 %
GLOBAL-R 1,225,400 26,874,150.00 4.55 %
GPSC 531,700 43,979,525.00 1.70 %
GPSC-R 1,925,700 159,471,625.00 6.15 %
GREEN 127,500 253,729.00 0.10 %
GULF 4,445,000 180,855,750.00 2.87 %
GULF-R 1,184,600 48,858,900.00 0.76 %
GUNKUL 3,290,700 15,758,118.00 1.33 %
GUNKUL-R 12,814,000 61,205,710.00 5.16 %
HANA 387,800 27,695,725.00 1.64 %
HANA-R 1,143,200 81,949,300.00 4.84 %
HMPRO 1,539,800 22,021,140.00 4.26 %
HMPRO-R 2,900,100 41,467,320.00 8.02 %
HTC 12,000 444,125.00 3.18 %
ICC 200 6,000.00 1.77 %
ICHI 698,900 8,386,800.00 9.43 %
ILM 10,000 170,300.00 0.60 %
INTUCH 1,498,100 126,440,000.00 3.38 %
INTUCH-R 848,600 71,526,350.00 1.92 %
IRPC 13,585,500 54,467,210.00 12.90 %
IRPC-R 8,273,500 33,111,016.00 7.86 %
ITD 1,181,400 2,855,598.00 2.13 %
ITD-R 109,200 262,080.00 0.20 %
IVL 991,500 42,709,175.00 5.58 %
IVL-R 416,100 17,884,650.00 2.34 %
JAS 2,330,800 6,773,720.00 8.30 %
JAS-R 300 870.00 0.00 %
JKN 38,400 363,090.00 0.96 %
JMART 469,300 17,837,825.00 1.93 %
JMART-R 189,900 7,213,325.00 0.78 %
JMT 274,000 12,409,125.00 1.51 %
JMT-R 109,600 4,941,750.00 0.60 %
JR 129,600 952,560.00 10.36 %
JTS 6,800 370,175.00 0.94 %
JWD 46,000 759,080.00 1.96 %
JWD-R 123,200 2,045,120.00 5.24 %
KBANK 1,861,300 228,503,200.00 6.01 %
KBANK-R 935,200 115,023,000.00 3.02 %
KCE 202,100 15,638,050.00 0.55 %
KCE-R 3,944,000 303,515,475.00 10.82 %
KEX 92,000 3,795,725.00 2.61 %
KGI 67,800 444,090.00 0.62 %
KISS 34,600 416,510.00 1.37 %
KKP 347,300 19,622,275.00 13.56 %
KKP-R 137,800 7,760,775.00 5.38 %
KSL 110,500 416,432.00 1.11 %
KSL-R 817,800 3,081,818.00 8.22 %
KTB 3,070,400 34,444,260.00 6.97 %
KTB-R 4,307,400 48,272,150.00 9.78 %
KTC 235,200 15,523,600.00 2.42 %
KTC-R 227,300 15,001,800.00 2.34 %
LALIN 6,600 62,830.00 1.52 %
LANNA 14,000 249,380.00 0.36 %
LH 1,826,900 14,920,035.00 4.79 %
LH-R 667,000 5,436,050.00 1.75 %
LHFG 173,100 199,065.00 2.95 %
LOXLEY 169,700 477,480.00 3.17 %
LPN 85,600 436,560.00 2.36 %
LPN-R 159,000 810,900.00 4.38 %
M 27,500 1,470,925.00 2.97 %
M-R 87,300 4,666,225.00 9.44 %
MAJOR 108,000 2,249,780.00 1.47 %
MAJOR-R 938,400 19,524,900.00 12.80 %
MBK 87,200 1,220,800.00 2.82 %
MBK-R 172,200 2,416,250.00 5.57 %
MC 62,100 578,345.00 3.73 %
MCS 273,700 4,160,240.00 9.89 %
MDX 7,600 44,840.00 0.06 %
MEGA 204,800 10,219,725.00 2.69 %
MEGA-R 386,300 19,213,175.00 5.07 %
MICRO 1,900 15,630.00 0.03 %
MILL 1,400 1,932.00 0.00 %
MINT 1,074,400 35,567,075.00 4.47 %
MINT-R 2,118,500 70,146,975.00 8.81 %
MONO 207,700 350,805.00 1.10 %
MTC 296,600 18,983,150.00 2.77 %
MTC-R 1,167,600 74,839,800.00 10.91 %
NCAP 98,900 1,263,650.00 0.82 %
NETBAY 12,800 319,000.00 2.18 %
NEX 5,700 53,580.00 0.04 %
NNCL 29,200 79,028.00 1.24 %
NOBLE 328,800 2,185,485.00 2.77 %
NOBLE-R 122,100 800,865.00 1.03 %
NRF 87,200 798,610.00 2.73 %
OR 2,198,600 66,215,275.00 4.62 %
OR-R 605,100 18,153,000.00 1.27 %
ORI 996,900 9,841,085.00 7.70 %
ORI-R 583,600 5,755,835.00 4.51 %
OSP 668,900 24,414,375.00 7.65 %
OSP-R 345,800 12,621,700.00 3.95 %
PLANB 642,000 3,974,580.00 2.94 %
PLANB-R 1,449,400 8,974,120.00 6.63 %
PLAT 260,300 820,496.00 5.47 %
PR9 17,600 189,340.00 1.91 %
PRIME 61,800 120,300.00 0.69 %
PRM 258,500 1,803,580.00 2.19 %
PRM-R 265,700 1,853,725.00 2.25 %
PSH 95,200 1,250,010.00 9.58 %
PSH-R 15,100 196,300.00 1.52 %
PSL 642,900 14,788,530.00 3.17 %
PSL-R 1,327,700 30,563,190.00 6.54 %
PTG 336,400 6,184,060.00 1.78 %
PTG-R 683,400 12,501,820.00 3.61 %
PTL 29,100 743,400.00 0.75 %
PTL-R 19,400 506,175.00 0.50 %
PTT 7,826,500 300,607,300.00 7.96 %
PTT-R 3,184,700 122,317,300.00 3.24 %
PTTEP 341,000 38,146,650.00 3.69 %
PTTEP-R 780,700 87,418,600.00 8.46 %
PTTGC 954,800 60,825,825.00 3.72 %
PTTGC-R 1,511,800 96,294,375.00 5.89 %
QH-R 1,560,300 3,463,866.00 10.34 %
RATCH 614,500 28,818,275.00 3.92 %
RATCH-R 236,500 11,200,725.00 1.51 %
RBF 108,600 2,237,160.00 1.43 %
RBF-R 36,800 759,460.00 0.48 %
RCL 76,500 4,573,975.00 1.54 %
RCL-R 243,500 14,488,250.00 4.90 %
RJH 3,800 126,350.00 2.30 %
ROJNA 143,400 967,390.00 1.97 %
RS 202,800 4,015,960.00 2.01 %
RS-R 1,071,500 21,281,850.00 10.60 %
S 650,700 1,404,052.00 3.27 %
S-R 932,200 2,007,526.00 4.68 %
SA 119,100 916,520.00 3.87 %
SABINA 19,500 384,680.00 2.82 %
SABUY 5,700 59,950.00 0.07 %
SABUY-R 34,100 351,230.00 0.44 %
SAK 38,600 370,885.00 0.34 %
SAPPE 21,800 588,600.00 5.31 %
SAWAD 390,200 27,889,275.00 3.32 %
SAWAD-R 1,469,600 105,125,825.00 12.52 %
SCB 115,800 12,283,750.00 0.91 %
SCB-R 1,846,400 197,063,600.00 14.44 %
SCC 244,200 104,555,400.00 8.37 %
SCC-R 38,700 16,563,600.00 1.33 %
SCCC 5,700 953,000.00 1.19 %
SCCC-R 100 16,950.00 0.02 %
SCGP 329,100 22,737,425.00 1.57 %
SCGP-R 53,800 3,730,100.00 0.26 %
SCI 15,900 35,934.00 0.99 %
SCN 50,200 132,568.00 1.31 %
SGP 180,700 2,084,850.00 7.31 %
SGP-R 55,900 644,120.00 2.26 %
SHR 324,100 1,164,124.00 4.42 %
SHR-R 4,400 15,928.00 0.06 %
SINGER 19,700 778,150.00 0.37 %
SINGER-R 5,000 193,750.00 0.09 %
SIRI 21,371,000 27,393,240.00 12.23 %
SIRI-R 4,079,900 5,226,580.00 2.33 %
SKE 110,000 121,390.00 0.13 %
SNC 47,600 642,600.00 2.27 %
SOLAR 14,000 31,140.00 0.03 %
SPA 16,800 124,320.00 2.52 %
SPA-R 3,800 28,030.00 0.57 %
SPALI 522,600 10,844,990.00 5.60 %
SPALI-R 382,000 7,925,800.00 4.09 %
SPCG 41,800 752,400.00 3.64 %
SPRC 2,875,600 25,504,595.00 9.56 %
SPRC-R 1,145,500 10,140,550.00 3.81 %
SSP 121,900 1,605,600.00 1.22 %
STA 750,100 28,500,900.00 6.40 %
STA-R 982,700 37,472,125.00 8.38 %
STANLY 200 33,700.00 0.64 %
STARK 97,300 424,228.00 0.26 %
STEC 1,484,500 19,952,190.00 4.98 %
STEC-R 671,400 9,082,750.00 2.25 %
STGT 1,880,100 68,455,500.00 8.02 %
STGT-R 230,100 8,435,650.00 0.98 %
STPI 54,100 244,238.00 1.77 %
SUPER 21,664,500 21,397,855.00 5.46 %
SUPER-R 4,317,200 4,230,856.00 1.09 %
SUSCO 10,000 34,000.00 1.41 %
SYNEX 3,800 93,500.00 0.06 %
SYNEX-R 33,600 860,550.00 0.52 %
TASCO 961,800 17,763,350.00 5.76 %
TASCO-R 85,200 1,579,270.00 0.51 %
TCAP 661,000 24,126,500.00 6.78 %
TCAP-R 1,420,200 51,837,300.00 14.57 %
TFG-R 1,800 8,388.00 0.08 %
THANI 1,279,100 5,643,416.00 2.18 %
THANI-R 1,844,200 8,115,786.00 3.15 %
THCOM 176,400 1,780,280.00 1.63 %
THCOM-R 15,000 153,000.00 0.14 %
THG 8,900 275,900.00 0.92 %
THG-R 1,200 37,200.00 0.12 %
THRE 340,800 486,826.00 4.91 %
TIDLOR 539,900 21,555,600.00 2.20 %
TISCO 83,500 7,832,400.00 3.04 %
TISCO-R 193,800 18,217,200.00 7.05 %
TKN 307,600 2,296,885.00 5.56 %
TKN-R 324,300 2,425,640.00 5.86 %
TMT 48,700 530,830.00 2.76 %
TOA 59,600 2,046,200.00 1.39 %
TOA-R 142,300 4,860,900.00 3.32 %
TOP 770,900 38,324,350.00 4.95 %
TOP-R 1,488,600 73,952,250.00 9.55 %
TPCH 31,600 341,280.00 1.23 %
TPIPL 559,600 1,017,787.00 1.15 %
TPIPP 187,500 821,250.00 1.20 %
TPIPP-R 11,800 51,684.00 0.08 %
TQM 46,800 5,473,850.00 6.89 %
TQM-R 57,100 6,657,050.00 8.40 %
TRUE 5,228,200 17,236,460.00 2.64 %
TRUE-R 147,700 490,364.00 0.07 %
TSTH 520,600 933,056.00 0.62 %
TTA 319,800 5,332,980.00 1.45 %
TTA-R 441,800 7,373,630.00 2.01 %
TTB 23,603,800 25,483,261.00 12.56 %
TTB-R 9,613,200 10,373,592.00 5.12 %
TTCL 115,400 538,728.00 0.42 %
TTW 968,200 11,651,680.00 10.73 %
TU 979,900 19,598,000.00 3.01 %
TU-R 399,800 7,985,980.00 1.23 %
TVO 439,800 14,397,275.00 13.31 %
TVO-R 90,900 2,973,500.00 2.75 %
UNIQ 61,400 407,675.00 2.38 %
UTP-R 73,600 1,258,560.00 1.74 %
UV 105,100 467,298.00 0.49 %
UVAN 16,000 121,460.00 0.63 %
VGI 2,357,200 14,809,890.00 8.87 %
VGI-R 255,100 1,606,875.00 0.96 %
VIBHA 253,600 570,246.00 2.87 %
VIBHA-R 928,400 2,079,616.00 10.51 %
VNG 76,100 599,950.00 1.74 %
VNT 29,500 1,113,625.00 3.53 %
WHA 3,668,200 11,958,332.00 7.26 %
WHA-R 2,058,300 6,710,058.00 4.07 %
WHAUP 200,400 872,296.00 3.21 %
WHAUP-R 68,500 298,660.00 1.10 %
WORK 133,300 3,001,890.00 3.28 %
WORK-R 115,600 2,604,400.00 2.84 %
XO 21,500 457,890.00 3.06 %

Swipe

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย -R หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น

Write us

Find us at the office

Blotner- Kwas street no. 55, 39246 Canberra, Australia

Give us a ring

Dymon Rothfuss
+78 715 483 676
Mon - Fri, 10:00-22:00

Write us