• Share:

ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยราคารวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง3,4815003,981
ทอง 1 สลึง6,9637,463
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์13,92514,425
ทอง 1 บาท27,85028,350

ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
02-09-202127,750.00 100.0027,850.00 100.00
01-09-202127,650.0027,750.00
31-08-202127,650.00 150.0027,750.00 150.00
30-08-202127,800.00 50.0027,900.00 50.00
29-08-202127,850.0027,950.00
28-08-202127,850.00 150.0027,950.00 150.00
27-08-202127,700.00 100.0027,800.00 100.00
26-08-202127,600.00 150.0027,700.00 150.00
25-08-202127,750.00 300.0027,850.00 300.00
24-08-202128,050.00 100.0028,150.00 100.00
23-08-202128,150.00 100.0028,250.00 100.00
22-08-202128,050.0028,150.00
21-08-202128,050.0028,150.00
20-08-202128,050.00 50.0028,150.00 50.00
19-08-202128,100.0028,200.00
18-08-202128,100.00 50.0028,200.00 50.00
17-08-202128,150.00 150.0028,250.00 150.00
16-08-202128,000.00 100.0028,100.00 100.00
15-08-202127,900.0028,000.00
14-08-202127,900.00 250.0028,000.00 250.00
13-08-202127,650.00 300.0027,750.00 300.00
12-08-202127,350.00 50.0027,450.00 50.00
11-08-202127,300.00 50.0027,400.00 50.00
10-08-202127,350.00 200.0027,450.00 200.00
09-08-202127,550.00 350.0027,650.00 350.00
08-08-202127,900.0028,000.00
07-08-202127,900.00 450.0028,000.00 450.00
06-08-202128,350.0028,450.00
05-08-202128,350.00 50.0028,450.00 50.00
04-08-202128,300.00 100.0028,400.00 100.00

อัปเดตโดย Thaigold.org

เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
02-09-202127,805.00 105.0027,860.00 105.00
01-09-202127,700.00 90.0027,755.00 90.00
31-08-202127,610.00 235.0027,665.00 235.00
30-08-202127,845.00 5.0027,900.00 50.00
29-08-202127,850.0027,950.00
28-08-202127,850.00 115.0027,950.00 160.00
27-08-202127,735.00 50.0027,790.00 50.00
26-08-202127,685.00 120.0027,740.00 120.00
25-08-202127,805.00 230.0027,860.00 235.00
24-08-202128,035.00 155.0028,095.00 150.00
23-08-202128,190.00 140.0028,245.00 95.00
22-08-202128,050.0028,150.00
21-08-202128,050.00 65.0028,150.00 20.00
20-08-202128,115.00 60.0028,170.00 60.00
19-08-202128,175.00 70.0028,230.00 70.00
18-08-202128,105.00 70.0028,160.00 70.00
17-08-202128,175.00 200.0028,230.00 200.00
16-08-202127,975.00 75.0028,030.00 30.00
15-08-202127,900.0028,000.00
14-08-202127,900.00 220.0028,000.00 265.00
13-08-202127,680.00 345.0027,735.00 340.00
12-08-202127,335.00 40.0027,395.00 35.00
11-08-202127,375.00 20.0027,430.00 25.00
10-08-202127,395.00 155.0027,455.00 150.00
09-08-202127,550.00 350.0027,605.00 395.00
08-08-202127,900.0028,000.00
07-08-202127,900.00 435.0028,000.00 390.00
06-08-202128,335.00 95.0028,390.00 100.00
05-08-202128,430.00 70.0028,490.00 75.00
04-08-202128,360.00 120.0028,415.00 120.00

อัปเดตโดย Thaigold.org

เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
02-09-202127,810.00 110.0027,860.00 110.00
01-09-202127,700.00 80.0027,750.00 80.00
31-08-202127,620.00 230.0027,670.00 230.00
30-08-202127,850.0027,900.00 50.00
29-08-202127,850.0027,950.00
28-08-202127,850.00 110.0027,950.00 160.00
27-08-202127,740.00 50.0027,790.00 50.00
26-08-202127,690.00 110.0027,740.00 110.00
25-08-202127,800.00 230.0027,850.00 230.00
24-08-202128,030.00 160.0028,080.00 160.00
23-08-202128,190.00 140.0028,240.00 90.00
22-08-202128,050.0028,150.00
21-08-202128,050.00 70.0028,150.00 20.00
20-08-202128,120.00 40.0028,170.00 40.00
19-08-202128,160.00 70.0028,210.00 70.00
18-08-202128,090.00 70.0028,140.00 70.00
17-08-202128,160.00 180.0028,210.00 180.00
16-08-202127,980.00 80.0028,030.00 30.00
15-08-202127,900.0028,000.00
14-08-202127,900.00 220.0028,000.00 270.00
13-08-202127,680.00 340.0027,730.00 340.00
12-08-202127,340.00 40.0027,390.00 40.00
11-08-202127,380.00 10.0027,430.00 10.00
10-08-202127,390.00 170.0027,440.00 170.00
09-08-202127,560.00 340.0027,610.00 390.00
08-08-202127,900.0028,000.00
07-08-202127,900.00 450.0028,000.00 400.00
06-08-202128,350.00 80.0028,400.00 80.00
05-08-202128,430.00 70.0028,480.00 70.00
04-08-202128,360.00 120.0028,410.00 120.00

อัปเดตโดย Thaigold.org

เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
02-09-202127,750.00 100.0027,850.00 100.00
01-09-202127,650.0027,750.00
31-08-202127,650.00 150.0027,750.00 150.00
30-08-202127,800.00 50.0027,900.00 50.00
29-08-202127,850.0027,950.00
28-08-202127,850.00 150.0027,950.00 150.00
27-08-202127,700.00 100.0027,800.00 100.00
26-08-202127,600.00 150.0027,700.00 150.00
25-08-202127,750.00 300.0027,850.00 300.00
24-08-202128,050.00 100.0028,150.00 100.00
23-08-202128,150.00 100.0028,250.00 100.00
22-08-202128,050.0028,150.00
21-08-202128,050.0028,150.00
20-08-202128,050.00 50.0028,150.00 50.00
19-08-202128,100.0028,200.00
18-08-202128,100.00 50.0028,200.00 50.00
17-08-202128,150.00 150.0028,250.00 150.00
16-08-202128,000.00 100.0028,100.00 100.00
15-08-202127,900.0028,000.00
14-08-202127,900.00 250.0028,000.00 250.00
13-08-202127,650.00 300.0027,750.00 300.00
12-08-202127,350.00 50.0027,450.00 50.00
11-08-202127,300.00 50.0027,400.00 50.00
10-08-202127,350.00 200.0027,450.00 200.00
09-08-202127,550.00 350.0027,650.00 350.00
08-08-202127,900.0028,000.00
07-08-202127,900.00 450.0028,000.00 450.00
06-08-202128,350.0028,450.00
05-08-202128,350.00 50.0028,450.00 50.00
04-08-202128,300.00 100.0028,400.00 100.00

อัปเดตโดย Thaigold.org

เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
02-09-202127,750.00 100.0027,850.00 100.00
01-09-202127,650.00 50.0027,750.00 50.00
31-08-202127,600.00 200.0027,700.00 200.00
30-08-202127,800.00 50.0027,900.00 50.00
29-08-202127,850.0027,950.00
28-08-202127,850.00 150.0027,950.00 150.00
27-08-202127,700.00 50.0027,800.00 50.00
26-08-202127,650.00 100.0027,750.00 100.00
25-08-202127,750.00 300.0027,850.00 300.00
24-08-202128,050.00 100.0028,150.00 100.00
23-08-202128,150.00 100.0028,250.00 100.00
22-08-202128,050.0028,150.00
21-08-202128,050.0028,150.00
20-08-202128,050.00 50.0028,150.00 50.00
19-08-202128,100.00 50.0028,200.00 50.00
18-08-202128,050.00 100.0028,150.00 100.00
17-08-202128,150.00 200.0028,250.00 200.00
16-08-202127,950.00 50.0028,050.00 50.00
15-08-202127,900.0028,000.00
14-08-202127,900.00 250.0028,000.00 250.00
13-08-202127,650.00 300.0027,750.00 300.00
12-08-202127,350.0027,450.00
11-08-202127,350.0027,450.00
10-08-202127,350.00 200.0027,450.00 200.00
09-08-202127,550.00 350.0027,650.00 350.00
08-08-202127,900.0028,000.00
07-08-202127,900.00 400.0028,000.00 400.00
06-08-202128,300.00 100.0028,400.00 100.00
05-08-202128,400.00 100.0028,500.00 100.00
04-08-202128,300.00 100.0028,400.00 100.00

อัปเดตโดย Thaigold.org

เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

ราคาทองวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
02-09-202127,257.70 106.0828,350.00 100.00
01-09-202127,151.60 0.0428,250.00
31-08-202127,151.60 151.6428,250.00 150.00
30-08-202127,303.20 45.4428,400.00 50.00
29-08-202127,348.60 0.0428,450.00
28-08-202127,348.60 151.6428,450.00 150.00
27-08-202127,197.00 90.9428,300.00 100.00
26-08-202127,106.10 151.6228,200.00 150.00
25-08-202127,257.70 288.0228,350.00 300.00
24-08-202127,545.70 90.9828,650.00 100.00
23-08-202127,636.70 90.9828,750.00 100.00
22-08-202127,545.70 0.0228,650.00
21-08-202127,545.70 0.0228,650.00
20-08-202127,545.70 45.4828,650.00 50.00
19-08-202127,591.2028,700.00
18-08-202127,591.20 45.5028,700.00 50.00
17-08-202127,636.70 136.4828,750.00 150.00
16-08-202127,500.20 106.1428,600.00 100.00
15-08-202127,394.10 0.0228,500.00
14-08-202127,394.10 242.5228,500.00 250.00
13-08-202127,151.60 288.0628,250.00 300.00
12-08-202126,863.50 60.6227,950.00 50.00
11-08-202126,802.90 60.6227,900.00 50.00
10-08-202126,863.50 197.0827,950.00 200.00
09-08-202127,060.60 333.5028,150.00 350.00
08-08-202127,394.10 0.0228,500.00
07-08-202127,394.10 439.6828,500.00 450.00
06-08-202127,833.80 0.0428,950.00
05-08-202127,833.80 45.4628,950.00 50.00
04-08-202127,788.30 90.9828,900.00 100.00

อัปเดตโดย Thaigold.org

เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/thaigold.org

Source: Thaigold.org

  • Share:

Write us

Find us at the office

Blotner- Kwas street no. 55, 39246 Canberra, Australia

Give us a ring

Dymon Rothfuss
+78 715 483 676
Mon - Fri, 10:00-22:00

Write us